งานที่ดีจำต้องมีการฝึกอบรมบุคลากรให้มีพิทยความรู้ความเข้าใจเป็นลำดับแรก

สวัสดีคะทิวาตรงนี้มารังควานอีกแล้วคะ  หวังแบบแปลนฟอร์มงานฝึกอบรม คะ เพื่อนเล่นคนสิ่งไรมีประกาศ ใช่ไหมเวปชักนำเพื่อเอกสารแบบฟอร์มแบบมนุษย์เอาใจช่วยชักนำหน่อยคะ รู้สึกขอบคุณคะ ไม่รู้ว่าผู้บังคับบัญชาของน้องเป็นคนอย่างใด มียุทธวิธีเข้าทำงาน เช่นใด ถ้าองค์การของพี่ แนวร่วมมนุษย์ใช้แบบฟอร์มสวยๆ เขียนไว้จากคนอื่นมา พอเห็น จำเป็นจะต้องโดนสอบสวนว่า เอาใจช่วยบ่งถึงข้อสงสัยด้านงานฝึกอบรมพนักงานขององค์การกระผมให้สดับตรับฟังได้ใหม ซึ่งจำนวนมากจักกล่าวตอบติดตามที่ได้สัมผัสจากหน้าที่ในมา  ซึ่งจักรวนกับข้าวแบบฟอร์ม ที่ดาวน์โหลดลงมา หลังจากนั้นจะสอบสวนกลับมา หลังจากนั้นแบบฟอร์มนี้ จะเอาใจช่วยเช่นไร ในงานฝึกอบรมหยุดปัญหา ครุ่นคิดเองขอรับ เค้นฝีมือออกมา ขัดตรงไหน เจียรสืบคู่มือความการปกครองคน มาอ่านให้ซึมซาบ หลังจากนั้นน้องจะมีความคืบหน้า ในการทำงานที่ทำ หวังที่จะเข้าทำงานได้ ใช่ไหม เข้าทำงานเป็นละขอรับ เผื่อเอาเท่าเข้าทำงานได้ อย่างไรก็ดีดำเนินงานไม่เป็น search สืบได้เลยครับ training form อย่างไรก็ดีถ้าคุณโหยเข้าทำงานเป็น ชักนำให้ทำความรอบรู้เพื่อความฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงาน ความปรับปรุงที่สัญญาณหวัง ใช่ไหม training need ใช่ไหม ทำ competency ขึ้นมา จะปรับปรุงคนได้ถูกวิธียิ่งกว่านะขอรับ